Skip to Content


Content

Riešenia

Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky je tradičným dodávateľom distribuovaných riadiacich a informačných systémov pre riadenie prevádzky elektrických staníc v oblasti prenosu a rozvodu elektrickej energie. Ponúkame našim zákazníkom riešenia, ktoré boli mnohonásobne preverené prostredníctvom aplikácií, realizovaných našimi systémovými technikmi po celom svete.

 
 

ENEAS (Efficient Networks and Energy Automation Systems)

Siemens ENEAS (Efektívne siete a automatizačné systémy pre energetiku) systémové  riešenia,  ktoré pokrývajú celé spektrum automatizácie pre prenos a distribúciu energií s jednotným prístupom -  prispôsobiteľným pre akúkoľvek infraštruktúru - pomáhajú prevádzkovateľom sietí a v priemysle za optimálnu cenu naplniť výzvu dnešného a zajtrajšieho sveta energie. Poskytujúc ideálnu rovnováhu medzi dostupnosťou a investíciou pre každého zákazníka, prispievajú k tomu, aby energetické siete boli inteligentné, zlučiteľné so životným prostredím, spoľahlivé a efektívnejšie.

 
 

Smart Grid

Ide o riešenia pre SMART ENERGY = Smart Generation + Smart Grids + Smart Consumption. Teda o budovanie inteligentných energetických systémov, v ktorých sú okrem silnoprúdových zariadení pre zabezpečenie výroby a distribúcie elektrickej energie budované aj komunikačné prepojenia jednotlivých prvkov energetickej siete a realizované vyššie funkcie najmä pre podporu pri prechodných a poruchových stavoch. Predvojom systémov Smart Grids sú systémy inteligentného zberu a spracovania dát Smart Metering o spotrebe elektriny, vrátane obojsmernej komunikácie dodávateľ – koncový odberateľ.

 
 

Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656