-

Skip to Content


Content

SAT Systémy automatizačnej techniky

Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. pôsobí na slovenskom a európskom trhu od roku 1991. V spolupráci s materským koncernom Siemens dodáva automatizačné systémy pre energetiku, dopravné systémy, vodné hospodárstvo a priemysel.

Spoločnosť vyvíja, vyrába, projektuje a uvádza do prevádzky komplexné systémové riešenia bezpečného a hospodárneho riadenia distribuovaných technologických procesov. Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky zaznamenáva od svojho vzniku kontinuálny rast. Získala si trvalú dôveru klientov najmä vďaka odbornej kompetencii pracovníkov a vysokej kvalite produktov SAT.

Produkty spoločnosti SAT majú uplatnenie v rôznych odvetviach.

 

Energetika

Riadiaca technika a zariadenia pre riadenie prevádzky

Riadiaca technika a optimalizácia pre vodné zásobníkové a prietokové elektrárne, pre tepelné elektrárne a distribúciu tepla. Zariadenia pre riadenie prevádzky elektrických staníc, dispečerské pracoviská rozvodu elektrickej energie, tepla a uhľovodíkov.

 

Dopravné technológie

Dopravné technológie

Procesné riadiace systémy pre napájanie trakčných vedení dráh, technológie cestných tunelov a zásobovanie letísk elektrickou energiou.

 

Vodné hospodárstvo, odpadové vody

Automatizačné systémy a riadenie pre Vodné hospodárstvo

Automatizačné systémy kontroly a riadenia pre siete zásobovania pitnou vodou a odpadových vôd a riadenie úpravní vôd a čističiek odpadových vôd.

 

Priemysel

Automatizačné systémy pre zásobovanie elektrickou energiou

Procesné automatizačné systémy pre zásobovanie elektrickou energiou priemyselných podnikov a riadenie prevádzky technologických celkov.

 
 


Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656