Skip to Content


Content

SAT Systémy automatizačnej techniky

Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. pôsobí na slovenskom a európskom trhu od roku 1991. V spolupráci s materským koncernom Siemens dodáva automatizačné systémy pre energetiku, dopravné systémy, vodné hospodárstvo a priemysel.

Spoločnosť vyvíja, vyrába, projektuje a uvádza do prevádzky komplexné systémové riešenia bezpečného a hospodárneho riadenia distribuovaných technologických procesov. Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky zaznamenáva od svojho vzniku kontinuálny rast. Získala si trvalú dôveru klientov najmä vďaka odbornej kompetencii pracovníkov a vysokej kvalite produktov SAT.

 
 

Vízia a princípy

Trvalým partnerstvom s našimi zákazníkmi, zodpovedným prístupom k riešeniu ich problémov, perspektívnou inováciou a rozvojom spojeným so zodpovedajúcim úžitkom si chceme zabezpečiť  stále rastúci podiel na trhu. Viac informácií

Štruktúra spoločnosti

Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s. r. o. sa skladá z:

 

Fakty a čísla

Základné informácie o spoločnosti SAT. Viac informácií

Compliance

Žiadna zhovievavosť voči správaniu porušujúcemu pravidlá. V spoločnosti SAT netolerujeme nelegálne a neetické správanie. Viac informácií

 


Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656