-

Skip to Content


Content

SAT Systémy automatizačnej techniky

Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. pôsobí na slovenskom a európskom trhu od roku 1991. V spolupráci s materským koncernom Siemens dodáva automatizačné systémy pre energetiku, dopravné systémy, vodné hospodárstvo a priemysel.

Spoločnosť vyvíja, vyrába, projektuje a uvádza do prevádzky komplexné systémové riešenia bezpečného a hospodárneho riadenia distribuovaných technologických procesov. Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky zaznamenáva od svojho vzniku kontinuálny rast. Získala si trvalú dôveru klientov najmä vďaka odbornej kompetencii pracovníkov a vysokej kvalite produktov SAT.

Produkty spoločnosti SAT majú uplatnenie v rôznych odvetviach.

 

Novinky a podujatia

9. októbra 2014

ELO SYS 2014

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. vás pozýva na 20. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2014.

 

11. októbra 2013

ELO SYS 2013

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. vás pozýva na 19. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2013.

 

13. júna 2013

SAT s novou adresou

Dovoľujeme si  Vám oznámiť dôležitú zmenu, týkajúcu sa sídla spoločnosti SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

 

28. septembra 2012

ELO SYS 2012

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. vás pozýva na 18. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2012.

 

5. decembra 2011

Čestné uznanie

Na základe dvadsaťročného pôsobenia bolo našej spoločnosti udelené čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

 

5. októbra 2011

ELO SYS 2011

Srdečne vás pozývame na 17. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2011.

 

24. septembra 2010

ELO SYS 2010

Pozývame vás na 16. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS 2010.

 
 

Energetika

Riadiaca technika a zariadenia pre riadenie prevádzky

Riadiaca technika a optimalizácia pre vodné zásobníkové a prietokové elektrárne, pre tepelné elektrárne a distribúciu tepla. Zariadenia pre riadenie prevádzky elektrických staníc, dispečerské pracoviská rozvodu elektrickej energie, tepla a uhľovodíkov.

 

Dopravné technológie

Dopravné technológie

Procesné riadiace systémy pre napájanie trakčných vedení dráh, technológie cestných tunelov a zásobovanie letísk elektrickou energiou.

 

Vodné hospodárstvo, odpadové vody

Automatizačné systémy a riadenie pre Vodné hospodárstvo

Automatizačné systémy kontroly a riadenia pre siete zásobovania pitnou vodou a odpadových vôd a riadenie úpravní vôd a čističiek odpadových vôd.

 

Priemysel

Automatizačné systémy pre zásobovanie elektrickou energiou

Procesné automatizačné systémy pre zásobovanie elektrickou energiou priemyselných podnikov a riadenie prevádzky technologických celkov.

 
 


Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656