Skip to Content


Content
Compliance

Žiadna zhovievavosť voči správaniu porušujúcemu pravidlá.

Náš biznis robíme zodpovedne a v súlade so zákonmi a predpismi všetkých krajín, kde pôsobíme. V spoločnosti SAT netolerujeme nelegálne a neetické správanie. Stanovili sme interné záväzné smernice, ktoré požadujú od našich manažérov a zamestnancov aby sa správali eticky a v súlade s právom. Tieto smernice sú základom našej práce, vzťahov medzi zamestnancami ako aj vzťahov s našimi zákazníkmi a partnermi.

 
 

Compliance Program

Compliance program spoločnosti SAT určuje pravidlá, ktoré pomáhajú zamestnancom zvládať etické a právne otázky každodennej práce. Zahŕňa jasné inštrukcie pre všetkých zamestnancov, tak aby ich konanie bolo v súlade so všetkými platnými predpismi. Taktiež obsahuje dodatočné smernice týkajúce sa napríklad spracovávania platieb a korektného obchodného rokovania.

Pri zavádzaní Compliance programu, koncern Siemens nielenže zriadil celosvetovú Compliance organizáciu, ale taktiež systém na overovanie dodržiavania programu.

Business Conduct Guidelines (pdf)

Zásady boja s korupciou vo verejnom sektore (pdf)

 
 

Ombudsman

Ak zamestnanci alebo tretie strany spozorujú v spoločnosti akékoľvek pochybné praktiky môžu na dôvernom a anonymnom základe kedykoľvek kontaktovať externého ombudsmana.

Právny zástupca Hans-Otto Jordan z právnickej firmy Dr. Beckstein & Partners bol určený ako externý ombudsman, aby tak slúžil ako chránený komunikačný kanál. Ak zamestnanci alebo tretie strany spozorujú akékoľvek pochybné obchodné praktiky, môžu ho kontaktovať na dôvernom a anonymnom základe:

Attorneys Dr. Beckstein & Colleagues                                                                                                               Attorney Hans-Otto Jordan                                                                                                                              Thumenberger Weg 12                                                                                                                                             90491 Nuremberg, Germany                                                                                                                                      Tel.: (+49 911) 5984020                                                                                                            mail@siemens-ombudsmann.de

 
 

HelpDesk

Integrita a transparentnosť obchodných procesov je najvyššia priorita našej spoločnosti pri styku s obchodnými partnermi, zamestnancami, akcionármi a verejnosťou. Aby mohla byť táto podmienka splnená, je nevyhnutné pre spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, aby vedela o akomkoľvek porušení pravidiel, a to predovšetkým pravidiel Business Conduct Guidelines. "Tell us" funkcia ponúka možnosť nahlásenia týchto pravidiel celosvetovo, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to až v 150 jazykoch.

Zamestnanci, manažéri, zákazníci, dodávatelia a iní obchodní partneri spoločnosti SAT Systémy automatizačnej techniky môžu kontaktovať Compliance Helpdesk "tell us". Kontaktné centrum a webové služby sú spravované externým poskytovateľom špecializujúcim sa na bezpečné a dôverné spravovanie citlivých údajov. Prichádzajúce oznámenia preto nie sú sledované a ani automaticky registrované.

Obzvlášť dôležité je zodpovedné používanie HelpDesku. Obsah oznámenia je preposlaný poskytovateľom priamo do Corporate Compliance Office. Tu sa rozhodne o ďalšom postupe. Dôvernosť je garantovaná v každom prípade.

Funkciu "tell us" nájdete na tejto adrese (zabezpečený externý server) (angl.)

 
 

Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656

Medzinárodný portál compliance