Skip to Content


Content

Naša vízia a hodnoty

Spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. sa chce stať priekopníkom. To je naša vízia založená na našich hodnotách a rastom orientovanej stratégii. Pracujeme každý deň, aby sa táto vízia stala realitou.

 
 

Naša vízia:

Demografické zmeny, urbanizácia, klimatické zmeny a globalizácia - tieto megatrendy vytvárajú pre ľudstvo výzvy. Všetky zmeny, ktoré sa okolo nás vyskytujú budú mať trvalý vplyv na náš svet a preto naše ciele a vízia sa sústredia na tieto zmeny vo všetkých našich obchodných oblastiach.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o chce byť priekopníkom v:

 
 

Naše hodnoty:

Naše hodnoty - byť zodpovední, inovační a výnimoční - boli vždy základom nášho úspechu.

Odmena za kvalitu našej práce je lojalita našich zákazníkov

 
 
 
 

Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656