Skip to Content


Content

Naša vízia a hodnoty

Kvalita je základným pilierom produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. sa rovná sa prvotriedna kvalita“

 
 

Naša vízia kvality je založená na nasledujúcich základných princípoch:

 
 

Zodpovednosť a organizácia riadenia kvality

 
 
 
 

Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656