Skip to Content


Content

Štruktúra spoločnosti

Ekonomické oddelenie Obchodné oddelenie Oddelenie Systémovej techniky

Ekonomické oddelenie

komplexné vedenie účtovníctva firmy, zostavovanie účtovných výkazov a účtovných závierok
financovanie a styk s bankovými inštitúciami, aktívne a pasívne bankové obchody
sledovanie a evidencia DPH
spracovanie štatistických výkazov
poistenie majetku firmy a osôb
skladové hospodárstvo
Kontakt: hana.tomeckova@sat-automation.com

Obchodné oddelenie

analýza potrieb trhu
získavanie nových zákazníkov a starostlivosť o existujúcich
kompletné spracovávanie obchodných prípadov
vypracovávanie ponúk a uzatváranie zmlúv so zákazníkmi
marketingové aktivity
marketingová a obchodná spolupráca v rámci Siemens s.r.o.
Kontakt: ivica.nemcova@sat-automation.com

Technické oddelenie (ST)

analýzy technologických procesov s cieľom navrhnúť optimálne riešenia pre implementáciu riadiacich a informačných systémov, riešenie náväzností na jestvujúce zariadenia, MaR, silnoprúdové zariadenia, komunikácie, nadradené systémy riadenia
vypracovanie štúdií pre nasadenie riadiacich a informačných systémov do technologických procesov
návrhy a vypracovanie realizačných projektov riadiacich a informačných systémov na báze SW a HW produktov SAT
realizácia projektov formou kompletnej dodávky (subdodávateľsky aj iné profesie: MaR, silnoprúd, komunikácie, stavebné práce)
záručný a pozáručný servis na všetky nami dodané zariadenia a produkty SAT dodané inými firmami
nákup na projekty (tovar a služby)
spolupráca v rámci Siemens s.r.o.
Kontakt: alzbeta.bolesova@sat-automation.com


Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656