Kedy
sa stanú
IT-čkari lekármi?

Séria diskusií Štefana Hríba a Martina Mojžiša s odbornými hosťami na naliehavé témy súčasnosti.

19/11/15
15:00 hod
aula Maxima, TUKE
letná 9
košice

Diskusia Martina Mojžiša a jeho hostí o víziách vývoja informačných technológií v zdravotníctve.

diskUTUJÚCI

  • Dr. Torsten Niederdraenk corporate strategy officer, Siemens Healthcare
  • Mudr. Ľubomír Miština, CSc. primár radiologického oddelenia, poliklinika NOVAMED
  • Prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TUKE