bude genetika
elixírom
mladosti?

Séria diskusií Štefana Hríba a Martina Mojžiša s odbornými hosťami na naliehavé témy súčasnosti.

28/09/12
17:00 hod
kc dunaj
nedbalova 3
bratislava

Diskusia Štefana Hríba, Martina Mojžiša a ich hostí o prínose genetiky v medicíne.

diskUTUJÚCI

  • Vladimír Ferák súdny znalec z odboru genetika
  • Peter Celec ústav molekulárnej biomedicíny
  • Peter Jeník vedúci divízie Diagnostics, Siemens s.r.o.