hrozí nám
v roku 2030
celosvetový blackout?

Séria diskusií Štefana Hríba a Martina Mojžiša s odbornými hosťami na naliehavé témy súčasnosti.

1. blok diskusie

2. blok diskusie

3. blok diskusie

16/05/12
15:30 hod
tatranské matliare

Niektoré krajiny upúšťajú od produkcie elektriny z jadra, fosílne zdroje majú svoje limity a znečisťujú životné prostredie, alternatívne zdroje energie zatiaľ nedokážu pokryť celosvetovú spotrebu. Na druhej strane dopyt po elektrickej energii neustále rastie. Ako teda budeme vyrábať elektrinu o 10, 20 či 50 rokov? Budú sa v budúcnosti využívať viac obnoviteľné zdroje alebo jadro? Naučíme sa efektívnejšie využívať súčasné technológie, alebo vynájdeme úplne nové spôsoby získavania elektriny?

diskUTUJÚCI

  • jozef Sitek Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva STU v Bratislave
  • Ján Gaduš Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov SPU v Nitre
  • Klaus Willnow riaditeľ pre Inovačnú spoluprácu Siemens Energy
  • Pompilio Caramuscio senior manažér pre výskum a vývoj spoločnosti Enel