ako dokážeme
prežiť v mestách
rok 2030

Séria diskusií Štefana Hríba a Martina Mojžiša s odbornými hosťami na naliehavé témy súčasnosti.

14/05/14
17:00 hod
kc dunaj
nedbalova 3
bratislava

Diskusia Štefana Hríba, Martina Mojžiša a ich hostí o víziách technologického rozvoja miest.

diskUTUJÚCI

  • Doc. RNDr. Milan Vtáčnik, CSc. primátor mesta Bratislava
  • Ing. Peter Korbačka predseda predstavenstva J&T Real Estate a.s.
  • Ing. Vladimír Slezák generálny riaditeľ Siemens s.r.o.
  • Ing.Arch. Matúš Vallo architekt, iniciátor projektu Mestské zásahy