Ulica svetla
Od kahanca k elektrickej lampe

Stretávate ju na každom 30. kroku. Stojí nemenná, jej prítomnosť ste prestali vnímať. Ak by však zmizla, všimli by ste si to pri prvom západe slnka. Lampa verejného osvetlenia.

Na prvý pohľad statická lampa-milión vedie vcelku dynamický život. Hoci sa zdá nenáročná, vyžaduje si 24-hodinovú pozornosť a celoročnú starostlivosť. Na ulici si ju všimne iba málokto, technici Siemens ju však denne sledujú bez toho, aby pozreli do kalendára. Cez deň dohliadajú na optimálny denný režim jej svietenia, v noci zas kontrolujú jej technický stav.

Okrem odborníkov bdie nad každou lampou dispečing verejného osvetlenia. Nepretržite prijíma hlásenia občanov o prípadných nedostatkoch a okamžite ich rieši. Na miesto poruchy vyšle hliadku, ktorá lampu skontroluje a podľa charakteru zistenej chyby jej pridelí príslušnú pracovnú skupinu. Tá sa k lampe hneď vydá a poruchu odstráni. Ak je svietidlo nefunkčné a je jasné, že dni v žiare reflektorov má už za sebou, pracovníci výmeny svetelných zdrojov ho citlivo odstránia pomocou vysokozdvižných montážnych plošín. Demontovaná lampa sa stáva nebezpečným odpadom, zaobchádzať s ňou preto možno len nanajvýš opatrne.

Aj keby sa mohlo zdať, že sústava 49 000 lámp verejného osvetlenia poskytne lampe život v anonymite, nie je to tak. O každej je vedená zvláštna evidencia a každá má vlastný pas. Žiadna lampa verejného osvetlenia v Bratislave teda nežije v tieni.

 
Bratislava