Skip to Content


Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Content

13. júna 2013

SAT s novou adresou

dovoľujeme si  Vám oznámiť dôležitú zmenu, týkajúcu sa sídla spoločnosti SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

Od 17. júna 2013 sú administratívne priestory spoločnosti presťahované na novú adresu: 

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol.  s .r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04  Bratislava

Horeuvedenú adresu používajte, prosím, ako korešpondenčnú a fakturačnú adresu od 1. júla 2013. Ostatné identifikačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené.

Prevádzkové priestory spoločnosti nájdete od 18. júna 2013 taktiež už na novej adrese:
Dúbravská cesta 4
841 04  Bratislava

Nové administratívne aj prevádzkové priestory spoločnosti sa nachádzajú v lokalite Westend Business  Park.  

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 
 
Contact

Monika Kokavcová 

Tel.: +421 (2) 5968-5602

monika.kokavcova@sat-automation.com


Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656