Neprežívaj prácu v IT,
užívaj si ju
v Siemens Healthineers
U nás máš s kým a o čom
Neprežívaj prácu v IT,
užívaj si ju
v Siemens Healthineers
U nás máš s kým a o čom
Neprežívaj prácu v IT,
užívaj si ju
v Siemens Healthineers
U nás máš s kým a o čom

Od roku 2001 tvoríme medicínsky softvér. Náš tím má viac ako 300 členov v Bratislave, v Žiline a Košiciach, pričom úzko spolupracujeme s ďalšími medzinárodnými tímami. Porozprávať sa s nami však dá nielen o práci, ale napríklad tiež o kanoistike, hudbe či capoeire, pretože popri práci máme čas rozvíjať aj svoje záľuby.

Dodávať inovatívne softvérové riešenia pre produkty healthcare, s využitím hlbokých doménových, technických a procesných znalostí.

Softvér pomájúci pri záchrane životov a zdravia si vyžaduje kvalitu a neustále zlepšovanie sa. Nezabúdame však pritom ani na seba, a preto je pre nás mimoriadne dôležitá rovnováha medzi prácou a súkromím.

Miroslav Merčiak

Špecialista na softvér
a Pink Floyd
VIAC
Alexandra Cisárová

Krotiteľka analýz
a divokej vody
VIAC
Richard Széplaki

Tester IT softvéru
a hraníc svojho tela v capoeira
VIAC
Voľné pozície
Benefity

Rodina a budúcnosť

 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Príspevok pri odchode na MD
 • Príspevok pri životnom jubileu
 • Príspevok pre dieťa navštevujúce predškolské zariadenie
 • Príspevok pre dieťa v tábore
 • Príspevok pri odchode do dôchodku
 • Príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Bridge days nad rámec dovolenky stanovenej v Zákonníku práce (platené voľno)

Šport a zdravie

 • Ozdravný a relaxačný program pre zamestnancov
 • Doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR
 • Preventívna zdravotná starostlivosť
 • Zabezpečenie pitného režimu nad rámec stanovený v Zákonníku práce

Vzdelávanie

 • E-learningové vzdelávacie programy
 • Výučba anglického a nemeckého jazyka
 • Technické, odborné školenia
 • Školenia zamerané na rozvoj soft skills
 • Školenia zamerané na rozvoj riadiacích zručností

A viac

 • Štandardom je výškovo nastaviteľný stôl
 • Kolektívne firemné rekreačné a teambuildingové akcie
 • Príspevok na stravovanie zamestnancov nad rámec zákona
 • Odmena za získanie nového zamestnanca
 • Príspevok pri pracovnom výročí
  Ako pracujeme
 • Na väčšine projektov pracuje vždy viacero tímov v rôznych krajinách
 • Tímy sú zložené zo 7 až 10 členov a pokrývajú všetky potrebné odbornosti, od definovania požiadaviek až po integráciu a testovanie
 • Za jednotlivé časti softvérových produktov, ktoré vyvíjame, ako odborníci plne zodpovedáme
 • Radi však pracujeme aj na sebe, a preto sa stíhame venovať aj vzdelávaniu sa a svojim záľubám – vždy sa tak máme s kolegami o čom porozprávať aj mimo pracovných tém
Aké technológie a postupy najčastejšie používame
 • Rôzne programovacie jazyky - najmä C#, TypeScript, C++, Java
 • Návrhové vzory
 • Statická analýza kódu
 • Test driven development
 • Kontinuálna integrácia
 • SCRUM
Kde môžete vidieť našu prácu
  Zobrazovacia diagnostika
 • syngo.via (Zobrazovacia časť softvéru)
 • Ultrazvuk (Zobrazovacia časť softvéru)
 • CT (Softvér skenera)
 • MR (Softvér skenera)
 • RTG produkty (Pracujeme na softvéri skenera)

Follow Siemens

facebook_logo twitter_logo youtube_logo
Kontakt
Siemens Healthcare s.r.o.; Human Resources; Lamačská cesta 3/A; 841 04 Bratislava
HR.shc.sk@siemens.com
www.siemens.sk
© Siemens Healthcare s.r.o. Slovensko 2018 - Korporátne informácie | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania